เสียส่วนใหญ่

posted on 30 Apr 2013 00:53 by bong in live, Quick
ต่อไปอาจจะไม่มี
 
แต่ยังมีแกนที่เหลืออยู่

Comment

Comment:

Tweet